Energiekostenprognose
home | informatie | voor bedrijven | contact

Contact

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Slachthuisstraat 71
Postbus 965 | 6040 AZ Roermond
T +31 (0)88 042 42 42
E info@rvo.nl
www.rvo.nl


© Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | februari 2014

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een dochter van het ministerie van Economische Zaken. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om agrarisch, duurzaamheid, innovatie en internationaal. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Bouwen is verantwoordelijk voor de inhoud, het ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor de organisatie.

Embed deze tool

U kunt de energiekostenprognose website embedden op uw eigen website. U biedt uw bezoekers een handige tool om een indicatie te krijgen van de hoogte van de energierekening over tien jaar wanneer geen energiebesparende maatregelen worden getroffen.

We bieden u twee mogelijkheden om de energiekostenprognose website te embedden. Dit kan door middel van een Javascript of door middel van een Iframe. De code van beide opties ziet u hieronder. U kunt de code van de optie die uw voorkeur heeft eenvoudig toevoegen aan uw website. De energiekostenprognose tool wordt dan op uw website eigen gepresenteerd.

Javascript:


Iframe:

Over deze energiekostenprognose

Met de Energiekostenprognose kunt u in 3 stappen een indicatie krijgen over de te verwachten energiekosten van de woning, nu en in de toekomst. De energielasten worden, naast de hypotheek en huur een steeds groter deel van de woonlasten.

Werkwijze
1. Selecteer uw woontype.
2. Selecteer de woonoppervlakte (m2)
3. Selecteer uw energielabel. Indien u geen energielabel heeft, kunt u op VerbeterUwHuis.nl een indicatie hiervan vinden.
4. U ziet de indicatie van de energiekosten bij het energielabel van de woning nu en in de toekomst.Hoe worden de energiekosten van een type woning bepaald?
De energiekosten zijn gebaseerd op het gewogen gemiddelde gasverbruik van de Nederlandse woningvoorraad per woningtype en op het gewogen gemiddelde elektriciteitsverbruik van de Nederlandse woningvoorraad (bron: module Energie WoonOnderzoek Nederland (WoON) 2012)

Voor het bereken van de energiekosten, is het verbruik vermenigvuldigd met de energieprijzen. De energieprijzen zijn ontleend aan de Energiebesparingsverkenner van Agentschap NL: www.energiebesparingsverkenner.nl , prijspeildatum juli 2013

De energiekosten zijn onder andere afhankelijk van de grootte van de woning en het woningtype. In de applicatie zijn vier woningtypes met drie verschillende groottes opgenomen, die gebaseerd zijn op de gemiddelde Nederlandse woningvoorraad

De energiekosten zijn ook afhankelijk van het energielabel van de woning. In de applicatie worden de energiekosten per labelklasse weergegeven.
Wat zijn de uitgangspunten voor de verwachte stijging van de energiekosten?
De app geeft de energiekosten per maand voor drie verschillende prijsniveaus weer: heden, tien jaar geleden en tien jaar in de toekomst. Voor de te verwachte stijging van de energiekosten is aangesloten bij de gegevens van Milieucentraal, zie: http://www.milieucentraal.nl/themas/geldzaken-en-milieu/rendement-van-energiebesparing

Energiekosten: vast en variabel deelIn de taartdiagrammen ziet u voor een tussenwoning met label A en G de verhouding tussen het vaste en variabele deel van de energiekosten. De totale energiekosten voor de woning met label A liggen lager dan die van de woning met label G. Het variabele gedeelte gaat omlaag door gedragsverandering of maatregelen op het gebied van energiebesparing. De gepresenteerde energiekosten per maand in de energiekostenprognose betreffen de vaste en variabele kosten, inclusief btw en energiebelasting.

Energiekostenprognose

De Energiekostenprognose tool geeft u in 3 stappen een indicatie over de te verwachten energiekosten van de woning die u selecteert. De energiekosten worden, naast de hypotheek en huur een steeds groter deel van de woonlasten.

1

Selecteer het woontype

2

Selecteer het woonoppervlakte van de woning

3

Selecteer het energielabel van de woning
A
B
C
D
E
F
G
Weet u uw energielabel niet, ga naar VerbeterUwHuis.nl voor een indicatie.
€ per maand
200320132023